Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası   
 
   
 
Analiz Ücretleri

02.02.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANAN ANALİZ ÜCRETLERİ LİSTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ANALİZ ÜCRETLERİ

Üretilen Ürün

Birim Fiyatı / Kg

Toplam Fiyat / Ton

Kayın Mantarı (Pleurotus Ostreatus) üretiminde kullanılan kompost

0.70 TL

7000 TL

 

KİMYA BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Araştırma Laboratuvarlarında Yapılabilecek Analizler ve Birim Ücretleri

UYGULANAN TEST/ANALİZ ADI

Hizmet

No

TEST/ANALİZ FİYATI

 

GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS) ANALİZİ

 

GC-MS KALİTATİF

1

80 TL/numune

GC-MS KANTİTATİF

2

140 TL/numune

STEROİD ANALİZİ

3

130 TL/numune

PESTİSİT ANALİZLERİ

4

200 TL/numune

YAĞ ASİDİ BİLEŞENLERİ

5

130 TL/numune

OMEGA-3 VE OMEGA-6 YAĞ ASİTLERİNİN ANALİZİ

6

130 TL/numune

NUMUNE HAZIRLAMA  (NUMUNE BAŞINA)

7

60 TL/numune

KÜTÜPHANE TARAMA  

(ÖRNEK BAŞINA)

8

30 TL/numune

UÇUCU YAĞ ANALİZİ

9

120 TL/görüntü

SPEKTRUM İNCELEME

(ÖRNEK BAŞINA)

10

50 TL/görüntü

YÜKSEK PERFORMANS SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC)

KAFEİN TAYİNİ

11

80 TL/numune

VİTAMİN E (α-TOKOFEROL) TAYİNİ

12

100 TL/numune

VİTAMİN A (ß-KAROTEN)

13

100 TL/numune

VİTAMİN C

14

100 TL/numune

ABSİSİK ASİT

15

140 TL/ numune

α  VE ß-ODAP

16

200 TL/numune

RESVERATROL

17

120 TL/numune

SİYADİN-3-GLİKOZİT

18

140 TL/numune  

HPLC İÇİN EKSTRAKSİYON HAZIRLAMA

19

60 TL/numune

ANTİOKSİDAN AKTİVİTE ANALİZLERİ

ANTİOKSİDAN ANALİZLERİ İÇİN EKSTRAKSİYON VE NUMUNE HAZIRLAMA

20

80 TL/numune

TOTAL ANTİOKSİDAN AKTİVİTE ANALİZİ

21

200 TL/numune

SERBEST RADİKAL GİDERME AKTİVİTE ANALİZİ

22

120 TL/numune

SUPEROKSİT ANYON RADİAKALİ GİDERME AKTİVİTE ANALİZİ

23

120 TL/numune

KATYON RADİKALİ GİDERME AKTİVİTE ANALİZİ

24

120 TL/numune

METAL ŞELATLAMA AKTİVİTE ANALİZİ

25

120 TL/numune

İNDİRGEME GÜCÜ AKTİVİTE ANALİZİ

26

120 TL/numune

HİDROJEN PEROKSİT GİDERME AKTİVİTE ANALİZİ

27

120 TL/numune  

TOPLAM FENOLİK BİLEİİK TAYİNİ

28

120 TL/numune

TOPLAM FLAVONOİT TAYİNİ

29

120 TL/numune

ANTİOKSİDAN ANALİZ YORUMLAMA (NUMUNE BAİINA HER BİR TEST İÇİN)

30

80 TL/numune

VİSKOZİTE (BROOKFİELD)

 VİSKOZİTE TAYİNİ

(YÜZEY GERİLİMİ)

31

100 TL/numune

DSC ISIL ANALİZİ

-70 –400°C oda sıcaklığı arası

32

150 TL/numune

KALORİMETRE BOMBASI

KALORİ DEĞERİ ÖLÇÜMÜ

33

100 TL/numune

PARÇACIK BOYUTU ANALİZİ

10 nm-200um

34

100 TL/numune

GEL GEÇİRGENLİK KROMATOGRAFİSİ

1000.000 g/mol bağıl değer (refraktif indeks detektörü ile) 400.000 g/mol e kadar (ışık saçılma detektörü ile)

35

200 TL/numune

KOPOLİMER KOMPOZİSYON ANALİZİ

(UV dedektörü ile En az bir polimerin THF veya DMF çözücülerinde UV tepkisi olması

36

150 TL/numune

REFRAKTİF İNDEKS ÖLÇÜMÜ

% 0-93 Brix

37

100 TL/numune

 TG-DTA/DSC ANALİZİ

TG TEKNİĞİ İLE

(ODA SICAKLIĞINDAN İTİBAREN)

38

150 TL/numune

DTA TEKNİĞİ İLE

39

150 TL/numune

ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ (AAS) ANALİZLERİ

ALEVLİ (ELEMENT BAŞINA)

80

50 TL/numune

GRAFİT FIRIN (ELEMENT BAŞINA)

40

80 TL/numune

MİKRODALGA İLE NUMUNE ÇÖZME (NUMUNE BAŞINA)

60

60 TL/numune

 

 

Açıklamalar:

 

  1. Bütün analiz sonuçları, cihazların çıktıları şeklinde (sayısal görüntü, grafik, veri, tablo vb) ve analiz sorumlusunun imzası ile gönderilecektir. Sonuçlarla ilgili “yazılı rapor” talep edildiğinde, analiz fiyatlarına ilave olarak 300 TL istenecektir.  
  2. Analiz/Test fiyatlarına KDV dahil değildir.  
  3. Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülen ulusal veya uluslararası kurumlarca desteklenen projeler kapsamındaki analizlere %40 indirim uygulanacaktır.  
  4. Diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının projeleri kapsamındaki analizlere %30 indirim uygulanacaktır.  
  5. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek taleplere %20 indirim uygulanacaktır.
  6. Analiz için başvuru öncesi, 0356 252 15 22 no’lu telefon ile istenilen analiz ve analizi yapılacak örnek hakkında (numune türü, numune adedi, yapılacak işlem vb.) bilgi verilmesi, daha iyi hizmet verilebilmesi açısından yararlı olacaktır. Başvuruda bulunanlara en kısa sürede bilgi verilecektir.

 

FİZİK BÖLÜM BAŞKANLIĞININ ANALİZ ÜCRETLERİ

UYGULANAN TEST

UYGULANAN TEST

No

TEST/ANALİZ FİYATI

OPTİK MİKROSKOP ANALİZİ

NUMUNE HAZIRLAMA

(KALIPLAMA-PARLATMA)  

 

100 TL/numune

NUMUNE İNCELEME

(NUMUNE BAŞINA EN FAZLA 15 DAKİKA)  

 

33 TL/numune

SAYISAL GÖRÜNTÜ ALMA

 

3 TL/görüntü

STATİK MİKROSERTLİK ANALİZLERİ

(VİCKERS UÇ İLE)

 

NUMUNE HAZIRLAMA

(KALIPLAMA-PARLATMA)  

 

100 TL/numune

STATİK MİKROSERTLİK

(TEK BİR YÜK VE 5 İZ ORTALAMASI ÜZERİNDEN)  

 

45 TL/numune

STATİK MİKROSERTLİK

(5 FARKLI YÜK VE HER BİR YÜK İÇİN 5 İZ ORTALAMASI)  

 

143 TL/numune

İZİN OPTİK MİKROSKOPLA SAYISAL GÖRÜNTÜSÜ

 

4 TL/görüntü

 

 

 

 DİNAMİK MİKROSERTLİK ANALİZLERİ

(VİCKERS UÇ İLE)

 

NUMUNE HAZIRLAMA

(KALIPLAMA-PARLATMA)  

 

100 TL/numune

DİNAMİK MİKROSERTLİK VE ELASTİKLİK SABİTİ HESABI

(TEK BİR YÜK ÇEVRİMİ VE BEŞ FARKLI ÖLÇÜMÜN ORTALAMASI)  

 

100 TL/numune

DİNAMİK MİKROSERTLİK VE ELASTİKLİK SABİTİNİN YÜKLE DEĞİŞİMİ (NUMUNE YÜZEYİNDEKİ FARKLI

 

200 TL/numune

NOKTALARDAN TEK BİR YÜK ÇEVRİMİ İLE VEYA TEK BİR  İZ ÜZERİNDEKİ BASAMAKLI YÜKLERLE)

 

(En fazla beĢ farklı yük ve her bir yük için 3 farklı ölçüm)

 

 

DİNAMİK MİKROSERTLİK VE ELASTİKLİK SABİTİNİN YÜKLE DEĞİŞİMİ (TEK BİR İZ ÜZERİNDEKİ ÇEVRİMSEL YÜKLERLE)

 

200 TL/numune

(En fazla beĢ farklı yük ve her bir yük için üç farklı ölçüm)

 

İSTENİLEN DERİNLİKTEKİ DİNAMİK SERTLİK

 

143 TL/numune

İZİN OPTİK MİKROSKOPLA SAYISAL GÖRÜNTÜSÜ

 

4 TL/görüntü

 

 NANOSERTLİK

(BERKOVİCH UÇ İLE)

 

NUMUNE HAZIRLAMA

(KALIPLAMA-PARLATMA)

 

 

100

TL/numune

 

NANOSERTLİK VE ELASTİKLİK SABİTİ HESABI

(TEK BİR YÜK ÇEVRİMİ VE BEİ FARKLI ÖLÇÜMÜN ORTALAMASI)  

 

165

TL/numune

 

NANOSERTLİK VE ELASTİKLİK SABİTİNİN YÜKLE DEĞİİİMİ (NUMUNE YÜZEYİNDEKİ FARKLI NOKTALARDAN TEK BİR YÜK ÇEVRİMİ İLE VEYA TEK BİR  İZ ÜZERİNDEKİ BASAMAKLI YÜKLERLE)

 

330

TL/numune

(En fazla beĢ farklı yük ve her bir yük için 3 farklı ölçüm)

 

NANOSERTLİK VE ELASTİKLİK SABİTİNİN YÜKLE DEĞİŞİMİ (TEK BİR İZ ÜZERİNDEKİ ÇEVRİMSEL YÜKLERLE)

 

330

TL/numune

(En fazla beĢ farklı yük ve her bir yük için üç farklı ölçüm)

 

İSTENİLEN DERİNLİKTEKİ NANOSERTLİK

 

220

TL/numune

 

İZİN AFM İLE SAYISAL GÖRÜNTÜSÜ

 

Tip getirilirse  

132 TL/görüntü

Tip getirilmezse 176 TL/görüntü

 

TRİBOLOJİ

BALL/PIN-ON DİSK

 

110 TL/numune

BALL/PIN-ON FLAT

 

110 TL/numune

MİKRO-SCRATCH TEST

 

110 TL/numune

AFM ANALİZİ

YÜZEY TOPOGRAFİSİ

 

Tip getirilirse  

132 TL/ görüntü

Tip getirilmezse 176 TL/ görüntü

 

 

FAZ ANALİZİ

 

ISIL İŞLEMLER

1000 °C’YE KADAR

 

77 TL/numune

1500 °C’YE KADAR

 

110 TL/numune

 ISIL ANALİZLER

DSC ANALİZİ

YÜKSEK SICAKLIKLAR

(20 - 700 °C arası)

 

 

143 TL/numune

 

DÜŞÜK SICAKLIKLAR

(-150 – oda sıcaklığı arası)

 

200 TL/numune

 

TG-DTA/DSC ANALİZİ

(ODA SICAKLIĞINDAN İTİBAREN)

 

143 TL/numune

132 TL/numune

TG TEKNİĞİ İLE

DTA TEKNİĞİ İLE  

 

 

ELEKTRİKSEL ANALİZLER

AKIM – VOLTAJ (I-V) KARAKTERİZASYONU

 

30 TL/numune

KAPASİTANS – VOLTAJ – FREKANS (C-V-f)  KARAKTERİZASYONU

 

30 TL/numune

KONDUKTANS – VOLTAJ – FREKANS (G-V- f)   KARAKTERİZASYONU

 

30 TL/numune

AC İLETKENLİK  

 

30 TL/numune

DC İLETKENLİK  

 

30 TL/numune

Açıklamalar:

1. Bütün analiz sonuçları, cihazların çıktıları şeklinde (sayısal görüntü, grafik, veri, tablo vb) ve analiz sorumlusunun imzası ile gönderilecektir. Sonuçlarla ilgili “yazılı rapor” talep edildiğinde, analiz fiyatlarına ilave olarak 300 TL istenecektir.  

2. Analiz/Test fiyatlarına KDV dahil değildir.  

3. Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülen ulusal veya uluslararası kurumlarca desteklenen projeler kapsamındaki analizlere %40 indirim uygulanacaktır.  

4. Diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının projeleri kapsamındaki analizlere %30 indirim uygulanacaktır.  

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek taleplere %20 indirim uygulanacaktır.

6. Analiz için başvuru öncesi, e-posta (fefanaliz@gop.edu.tr) ya da telefon (0356 252 15 22) ile istenilen analiz ve analizi yapılacak örnek hakkında (numune türü, numune adedi, yapılacak işlem vb.) bilgi verilmesi, daha iyi hizmet verilebilmesi açısından yararlı olacaktır. Başvuruda bulunanlara en kısa sürede bilgi verilecektir.

 

 
 
   
 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.