Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası   
 
   
 
Analiz Ücretleri

 BİYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Moleküler Hücre Biyolojisi Laboratuarında Yapılacak Analizler ve Fiyatları

16.02.2011

  

UYGULANAN TEST

UYGULANAN TEST

HİZMET NO

TEST/ANALİZ FİYAT

RNA/DNA İZOLASYONU  

 (HER ŞEY DAHİL)

HER TÜRLÜ HAYVANSAL DOKUDAN VE SERUM VE PLAZMA ÖRNEKLERİNDEN

EN AZ 10 ÖRNEK  

(ÖRNEKLERİN KALİTESİNDEN ÖRNEK SAHİBİ SORUMLUDUR)

71

15 TL/numune

RT-PCR

 

 KALİTATİF

RNA/DNA IZOLASYONU DAHL DEĞILDIR

EN AZ 10 ÖRNEK

72

55 TL/numune

KIRIM KONGO KANAMALI ATESİ VİRÜS RT-PCR TESTİ  

 

 HER TÜRLÜ ÖRNEKTEN (KALİTATİF/ IZOLASYON DAHIL)

EN AZ 10 ÖRNEK (ÖRNEKLERIN JELDEN SAFLAŞTIRILMASI VE SEKANS ÜCRETE DAHILDEĞILDIR)

73

60 TL/ ÖRNEK

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ VİRÜSÜ REAL TİME RT-PCR TESTİ  

 HER TÜRLÜ ÖRNEKTEN (KALİTATİF/ IZOLASYON DAHIL)

EN AZ 10 ÖRNEK

74

60 TL/ ÖRNEK

ANTİKANSER AKTİVİTE TESTİ

 

 Her türlü örnek (bitkisel ve hayvansal ekstraktlar veya kimyasallar), örnek başı 3 kanser hücresiyle 2 kez (triplike) Cell ELISA tekniğiyle test işlemini içermektedir.  Hücre sayısı ücreti dahilinde arttırılabilir. Örneğin hazırlandığı çözücü veya tampon bildirilmelidir. Sonuçların istatistik analizi fiyata dahil değildir.                          

EN AZ 4 ÖRNEK

75

300TL/ ÖRNEK

SİTOTOKSİK AKTİVİTE TESTİ   

 

 

 Her türlü örnek (bitkisel ve hayvansal ekstraktlar veya kimyasallar), örnek başı 3 kanser hücresiyle 2 (triplike) LDH tekniğiyle test edilmektedir.  Hücre sayısı ücreti dahilinde arttırılabilir. Örneğin hazırlandığı çözücü veya tampon bildirilmelidir. Sonuçların istatistik analizi fiyata dahil değildir.   

EN AZ 4 ÖRNEK

76

300TL/ ÖRNEK

TARAMALI ELEKTRON

MİKROSKOP (SEM) ANALİZİ

 

NUMUNE HAZIRLAMA

(KALIPLAMA-PARLATMA)  

32

100 TL/numune

ALTIN KAPLAMA  

33-1

33-2

Bir adet: 38TL

Üç adet: 80 TL 

NUMUNE İNCELEME (NUMUNE BAŞINA EN AZ 30 DAKİKA) 

34

77 TL/numune

SAYISAL GÖRÜNTÜ ALMA 

35

5 TL/görüntü

 

İLETİŞİM:

Doç. Dr. ŞABAN TEKİN

GOÜ FEN BİYOLOJİ

Tel: 3027

E-Mail: sabant@yahoo.com  

 

 

 

FİZİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Araştırma Laboratuarlarında Yapılabilecek Analizler ve Birim Ücretleri

 

 

UYGULANAN TEST

UYGULANAN TEST

No

TEST/ANALİZ FİYATI

TARAMALI ELEKTRON

MİKROSKOP (SEM) ANALİZİ

 

NUMUNE HAZIRLAMA

(KALIPLAMA-PARLATMA)

 

32

100 TL/numune

ALTIN KAPLAMA

33-1

33-2

 

Bir adet: 38TL

Üç adet: 80 TL

 

NUMUNE İNCELEME

(NUMUNE BAŞINA EN FAZLA 30 DAKİKA)

 

34

77 TL/numune

SAYISAL GÖRÜNTÜ ALMA

35

5 TL/görüntü

OPTİK MİKROSKOP ANALİZİ

NUMUNE HAZIRLAMA

(KALIPLAMA-PARLATMA)

 

36

100 TL/numune

NUMUNE İNCELEME

(NUMUNE BAŞINA EN FAZLA 15 DAKİKA)

 

37

33 TL/numune

SAYISAL GÖRÜNTÜ ALMA

38

3 TL/görüntü

STATİK MİKROSERTLİK ANALİZLERİ

(VİCKERS UÇ İLE)

 

NUMUNE HAZIRLAMA

(KALIPLAMA-PARLATMA)

 

39

100 TL/numune

STATİK MİKROSERTLİK

(TEK BİR YÜK VE 5 İZ ORTALAMASI ÜZERİNDEN)

 

40

45 TL/numune

STATİK MİKROSERTLİK

(5 FARKLI YÜK VE HER BİR YÜK İÇİN 5 İZ ORTALAMASI)

 

41

143 TL/numune

İZİN OPTİK MİKROSKOPLA SAYISAL GÖRÜNTÜSÜ

42

4 TL/görüntü

İZİN SEM İLE SAYISAL GÖRÜNTÜSÜ (KAPLAMA DAHİL)

43

77 TL/görüntü

 DİNAMİK MİKROSERTLİK ANALİZLERİ

(VİCKERS UÇ İLE)

 

NUMUNE HAZIRLAMA

(KALIPLAMA-PARLATMA)

 

44

100 TL/numune

DİNAMİK MİKROSERTLİK VE ELASTİKLİK SABİTİ HESABI

(TEK BİR YÜK ÇEVRİMİ VE BEŞ FARKLI ÖLÇÜMÜN ORTALAMASI)

 

45

100 TL/numune

DİNAMİK MİKROSERTLİK VE ELASTİKLİK SABİTİNİN YÜKLE DEĞİŞİMİ (NUMUNE YÜZEYİNDEKİ FARKLI

46

200 TL/numune

NOKTALARDAN TEK BİR YÜK ÇEVRİMİ İLE VEYA TEK BİR  İZ ÜZERİNDEKİ BASAMAKLI YÜKLERLE)

 

(En fazla beĢ farklı yük ve her bir yük için 3 farklı ölçüm)

 

 

DİNAMİK MİKROSERTLİK VE ELASTİKLİK SABİTİNİN YÜKLE DEĞİŞİMİ (TEK BİR İZ ÜZERİNDEKİ ÇEVRİMSEL YÜKLERLE)

47

200 TL/numune

(En fazla beĢ farklı yük ve her bir yük için üç farklı ölçüm)

 

İSTENİLEN DERİNLİKTEKİ DİNAMİK SERTLİK

48

143 TL/numune

İZİN OPTİK MİKROSKOPLA SAYISAL GÖRÜNTÜSÜ

49

4 TL/görüntü

İZİN SEM İLE SAYISAL GÖRÜNTÜSÜ (KAPLAMA DAHİL)

50

77 TL/görüntü

 NANOSERTLİK

(BERKOVİCH UÇ İLE)

 

NUMUNE HAZIRLAMA

(KALIPLAMA-PARLATMA)

 

51

100

TL/numune

 

NANOSERTLİK VE ELASTİKLİK SABİTİ HESABI

(TEK BİR YÜK ÇEVRİMİ VE BEİ FARKLI ÖLÇÜMÜN ORTALAMASI)

 

52

165

TL/numune

 

NANOSERTLİK VE ELASTİKLİK SABİTİNİN YÜKLE DEĞİİİMİ (NUMUNE YÜZEYİNDEKİ FARKLI NOKTALARDAN TEK BİR YÜK ÇEVRİMİ İLE VEYA TEK BİR  İZ ÜZERİNDEKİ BASAMAKLI YÜKLERLE)

53

330

TL/numune

(En fazla beĢ farklı yük ve her bir yük için 3 farklı ölçüm)

 

NANOSERTLİK VE ELASTİKLİK SABİTİNİN YÜKLE DEĞİŞİMİ (TEK BİR İZ ÜZERİNDEKİ ÇEVRİMSEL YÜKLERLE)

54

330

TL/numune

(En fazla beĢ farklı yük ve her bir yük için üç farklı ölçüm)

 

İSTENİLEN DERİNLİKTEKİ NANOSERTLİK

55

220

TL/numune

 

İZİN AFM İLE SAYISAL GÖRÜNTÜSÜ

56

Tip getirilirse  

132 TL/görüntü

Tip getirilmezse 176 TL/görüntü

 

TRİBOLOJİ

BALL/PIN-ON DİSK

57

110 TL/numune

BALL/PIN-ON FLAT

58

110 TL/numune

MİKRO-SCRATCH TEST

59

110 TL/numune

AFM ANALİZİ

YÜZEY TOPOGRAFİSİ

60

Tip getirilirse  

132 TL/ görüntü

Tip getirilmezse 176 TL/ görüntü

 

FAZ ANALİZİ

61

 

ISIL İŞLEMLER

1000 °C’YE KADAR

1500 °C’YE KADAR

 

62-1

62-2

 

77 TL/numune

110 TL/numune

 

 ISIL ANALİZLER

DSC ANALİZİ

YÜKSEK SICAKLIKLAR

(20 - 700 °C arası)

DÜŞÜK SICAKLIKLAR

(-150 – oda sıcaklığı arası)

 

63-1

 

63-2

 

 

143 TL/numune

 

200 TL/numune

 

TG-DTA/DSC ANALİZİ

(ODA SICAKLIĞINDAN İTİBAREN)

TG TEKNİĞİ İLE

DTA TEKNİĞİ İLE

 

64-1

65-2

 

143 TL/numune

132 TL/numune

 

ELEKTRİKSEL ANALİZLER

AKIM – VOLTAJ (I-V) KARAKTERİZASYONU

66

30 TL/numune

KAPASİTANS – VOLTAJ – FREKANS (C-V-f)  KARAKTERİZASYONU

67

30 TL/numune

KONDUKTANS – VOLTAJ – FREKANS (G-V- f)   KARAKTERİZASYONU

68

30 TL/numune

AC İLETKENLİK  

69

30 TL/numune

DC İLETKENLİK  

70

30 TL/numune

 

 

Açıklamalar:

 

1. Bütün analiz sonuçları, cihazların çıktıları şeklinde (sayısal görüntü, grafik, veri, tablo vb) ve analiz sorumlusunun imzası ile gönderilecektir. Sonuçlarla ilgili “yazılı rapor” talep edildiğinde, analiz fiyatlarına ilave olarak 300 TL istenecektir.  

2. Analiz/Test fiyatlarına KDV dahil değildir.  

3. Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülen ulusal veya uluslararası kurumlarca desteklenen projeler kapsamındaki analizlere %40 indirim uygulanacaktır.  

4. Diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının projeleri kapsamındaki analizlere %30 indirim uygulanacaktır.  

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek taleplere %20 indirim uygulanacaktır.

6. Analiz için başvuru öncesi, e-posta (fefanaliz@gop.edu.tr) ya da telefon (0356 252 15 22) ile istenilen analiz ve analizi yapılacak örnek hakkında (numune türü, numune adedi, yapılacak işlem vb.) bilgi verilmesi, daha iyi hizmet verilebilmesi açısından yararlı olacaktır. Başvuruda bulunanlara en kısa sürede bilgi verilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KİMYA BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Araştırma Laboratuarlarında Yapılabilecek Analizler ve Birim Ücretleri

 

 

UYGULANAN TEST/ANALİZ ADI

Hizmet

No

TEST/ANALİZ FİYATI

NÜKLEER MANYETİK REZONANS (NMR) SPEKTROMETRESİ ANALİZİ

 

 

1H(PROTON) SPEKTRUMU

1

50 TL / Numune

D2O EXCHANGE SPEKTRUMU

2

50 TL / Numune

13C SPEKTRUMLARI

3

80 TL / Numune

COSY-2D SPEKTRUMU

4

100 TL /Numune

HETCOR-2D SPEKTRUMU

5

100 TL /Numune

NOESY-2D SPEKTRUMU

6

100 TL / Numune

SPEKTRUM İNCELEME

7

50 TL / Numune

HMBC (2D) SPEKTRUMU

8

100 TL/ Numune

 

GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ  

(GC-MS) ANALİZİ

 

GC-MS KALİTATİF

 

 

9

100 TL / numune

GC-MS KANTİTATİF

10

120 TL/numune

STEROİD ANALİZİ

11

120 TL/numune

PESTİSİT ANALİZLERİ

12

180 TL /numune

YAĞ ASİDİ BİLEŞENLERİ

13

100 TL/numune

OMEGA-3 VE OMEGA-6 YAĞ ASİTLERİNİN ANALİZİ

14

100 TL/numune

NUMUNE HAZIRLAMA  (NUMUNE BAŞINA)

15

40 TL/numune

KÜTÜPHANE TARAMA  

(ÖRNEK BAŞINA)

 

16

25 TL/numune

UÇUCU YAĞ ANALİZİ

17

100 TL/görüntü

SPEKTRUM İNCELEME

(ÖRNEK BAŞINA)

 

18

50 TL/görüntü

HPLC

KAFEİN TAYİNİ

19

60 TL / numune

VİTAMİN E (α-TOKOFEROL) TAYİNİ

20

80 TL/numune

VİTAMİN A (ß-KAROTEN)

21

80 TL/numune

VİTAMİN C

22

80 TL/numune

ABSİSİK ASİT

23

120 TL / numune

α  VE ß-ODAP

24

180 TL/numune

RESVERATROL

25

100 TL/numune

SİYADİN-3-GLİKOZİT

26

120 TL/numune  

HPLC İÇİN EKSTRAKSİYON HAZIRLAMA

27

40 TL / numune

ANTİOKSİDAN AKTİVİTE ANALİZLERİ

ANTİOKSİDAN ANALİZLERİ İÇİN EKSTRAKSİYON VE NUMUNE HAZIRLAMA

28

60 TL / numune

TOTAL ANTİOKSİDAN AKTİVİTE ANALİZİ

29

180 TL/numune

SERBEST RADİKAL GİDERME AKTİVİTE ANALİZİ

30

100 TL/numune

SUPEROKSİT ANYON RADİAKALİ GİDERME AKTİVİTE ANALİZİ

31

100 TL/numune

KATYON RADİKALİ GİDERME AKTİVİTE ANALİZİ

32

100 TL / numune

METAL ŞELATLAMA AKTİVİTE ANALİZİ

33

100 TL/numune

İNDİRGEME GÜCÜ AKTİVİTE ANALİZİ

34

100 TL/numune

HİDROJEN PEROKSİT GİDERME AKTİVİTE ANALİZİ

35

100 TL/numune  

TOPLAM FENOLİK BİLEİİK TAYİNİ

36

100 TL / numune

TOPLAM FLAVONOİT TAYİNİ

37

100 TL / numune

ANTİOKSİDAN ANALİZ YORUMLAMA (NUMUNE BAİINA HER BİR TEST İÇİN)

38

50 TL / numune

VİSKOZİTE (BROOKFİELD)

 

VİSKOZİTE TAYİNİ

(YÜZEY GERİLİMİ)

 

30

70 TL / numune

 

DSC ISIL ANALİZİ            

 

150 –400°C oda sıcaklığı arası

 

  100TL/numune

KALORİMETRE BOMBASI

KALORİ DEĞERİ ÖLÇÜMÜ

31

70 TL / numune

 

ISIL İŞLEMLER

 

1000 °C’YE KADAR

1400 °C’YE KADAR

 

 

70 TL/numune

100 TL/numune

 

 

ISIL ANALİZLER

 

DSC ANALİZİ

YÜKSEK SICAKLIKLAR

(20 - 700 °C arası)

DÜŞÜK SICAKLIKLAR

(-150 – oda sıcaklığı arası)

TG-DTA/DSC ANALİZİ

(ODA SICAKLIĞINDAN İTİBAREN)

TG TEKNİĞİ İLE

DTA TEKNİĞİ İLE

 

52-1

 

52-2

 

 

 

 

53-1

 

53-2

 

130 TL/numune

 

185 TL/numune

 

 

 

 

130 TL/numune

 

120 TL/numune

 

ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ (AAS) ANALİZLERİ

ALEVLİ (ELEMENT BAŞINA)

 

1-1

 

 

35 TL / Numune

 

GRAFİT FIRIN (ELEMENT BAŞINA)

1-2

60 TL /Numune

 

MİKRODALGA İLE NUMUNE ÇÖZME (NUMUNE BAŞINA)

 

2

 

 

 

40 TL /Numune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polimer laboratuarı analizleri

 

 

Çalışma aralığı

Koşullar

 

Parçacık boyutu analizi

10 nm-200um

Suda çözünmeme

60 TL

Gel geçirgenlik kromatografisi

1000.000 g/mol bağıl değer (refraktif indeks dedektörü ile)

400.000 g/mol e kadar (ışık saçılma dedektörü ile)

THF veya DMF de çözünme

100 TL

 

Kopolimer kompozisyon analizi (UV dedektörü ile

En az bir polimerin THF veya DMF çözücülerinde UV tepkisi olması

120 TL

Refraktif indeks ölçümü

% 0-93 Brix

Numunenin çözünmesi

50 TL

 

Açıklamalar:

 

1. Bütün analiz sonuçları, cihazların çıktıları şeklinde (sayısal görüntü, grafik, veri, tablo vb) ve analiz sorumlusunun imzası ile gönderilecektir. Sonuçlarla ilgili “yazılı rapor” talep edildiğinde, analiz fiyatlarına ilave olarak 300 TL istenecektir.  

2. Analiz/Test fiyatlarına KDV dahil değildir.  

3. Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülen ulusal veya uluslararası kurumlarca desteklenen projeler kapsamındaki analizlere %40 indirim uygulanacaktır.  

4. Diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının projeleri kapsamındaki analizlere %30 indirim uygulanacaktır.  

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek taleplere %20 indirim uygulanacaktır.

6. Analiz için başvuru öncesi, e-posta (fefanaliz@gop.edu.tr) ya da telefon (0356 252 15 22) ile istenilen analiz ve analizi yapılacak örnek hakkında (numune türü, numune adedi, yapılacak işlem vb.) bilgi verilmesi, daha iyi hizmet verilebilmesi açısından yararlı olacaktır. Başvuruda bulunanlara en kısa sürede bilgi verilecektir.

7. NMR analizlerinde çözücü gönderilmediği takdirde her numune için 5 TL ilave ücret istenecektir.  

 

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

UYGULANAN TEST

UYGULANAN TEST

HİZMET NO

TEST/ANALİZ FİYAT

 Katalaz Aktivitesi

(Herşey Dahil) Her türlü hayvansal doku ve bitki örneklerinden (Örneklerin kalitesinden örnek sahibi sorumludur.)

 

 10 TL / Numune

 Peroksidaz Aktivitesi

(Herşey Dahil) Her türlü hayvansal doku ve bitki örneklerinden (Örneklerin kalitesinden örnek sahibi sorumludur.)

 

10 TL / Numune

 

 

 

Süperoksit Dismutaz Aktivitesi

 

 

 

(Herşey Dahil) Her türlü hayvansal doku ve bitki örneklerinden (Örneklerin kalitesinden örnek sahibi sorumludur.)

 

22 TL / Numune

 

 

 

 İletişim:

Prof.Dr.Lokman ÖZTÜRK

GOÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

Tel.03562521616-3034

E-Mail: lokman.ozturk@gop.edu.tr

 
 
   
 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.