Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası   
 
   
 
Bölüm Menüsü
Tarih Bölümü
 
Tanıtım

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tokat’ta 1992 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne gerek Tokat ve yöresinde, gerekse Ülke genelinde birçok kültürel etkinliklerde önemli roller almış ve bu türden faaliyetlere küçümsenmeyecek katkılar sağlamıştır. Eskiçağ Tarihi’nden Modern Türkiye ve Dünya Tarihi’ne kadar Tarihin her dönemiyle ilgili verilmiş olan eserlerin ve olayların tanınıp bilinmesi, zengin kültürel mirasımızın geçmişten geleceğe aktarılması ve bu değerlerin öğrencilerimize sunulması temel önceliklerimizdendir.

Tarih Bölümü, halen bünyesinde bulundurduğu 2 profesör, 5 doçent, 5 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 7 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 21 öğretim elemanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölümümüzün 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle birinci ve ikinci öğretiminde 524, yüksek lisansta 92 ve doktorada 18 olmak üzere toplam 630 öğrencisi bulunmaktadır. Bölümümüzde yürütülmekte olan yüksek lisans ve doktora programlarında bilim dallarına göre nitelikli akademisyenler yetiştirilmektedir.  

 

Misyon

Tarih Bölümünün amacı öğrencileri kendi alanlarında Türkiye’nin diğer üniversitelerinden mezun olan arkadaşlarıyla  yarışabilecek şekilde yetiştirmektir. Bu amaçla Eskiçağ Tarihi’nden Modern Türkiye ve Dünya Tarihi’ne kadar tarihin bütün alanlarıyla ilgili konularda öğrencilerimiz yetiştirilmektedir. Ayrıca öğrendikleri Eski Türkçe (Osmanlıca) sayesinde başta arşivler olmak üzere birçok devlet kurumu ve kuruluşunda çalışmaları yönünde geliştirilmektedirler.

 

Vizyon

         Tarih Bölümünün amacı mezunlarının bütün alanlardaki bilgilerini hayata geçirmelerini sağlamaktır. Öğrenciler bu bilgilerini dünyada ve Türkiye de tarihi konuların öğretilmesinde ve tartışılmasında kullanabilirler. Öğrenciler yüksek lisans programlarında istedikleri çalışma alanını seçme olanağına sahiptirler. Mezunlarımız Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarında, Devlet Arşivlerinde ve çeşitli eğitim kurumlarında iş bulabilirler.  Gelecekte bölüm mezunlarının ülkenin eğitimine en yüksek düzeyde katkı yapmalarını sağlamak, Türk insanının aydınlanmak ve kültürel kimlik edinme noktasında katkı sağlamak.   

 

 

   
 
   
 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.