Dekanın Mesajı

  • DEKANIN MESAJI


Prof. Dr. Ercan TUNÇ

Dekan

 

1992 yılında kurulan Fakültemiz 1993-1994 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Fakültemizde Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Coğrafya ve Sosyoloji bölümleri açık olup Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Sanat Tarihi, Batı Dilleri ve Edebiyatları ve Coğrafya bölümlerinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürülmektedir. Eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülen Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sanat Tarihi ve Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümlerinde II. öğretim yapılmaktadır.

Fakültemiz çok yönlü ve disiplinler arası bütünleşmeyi hedefleyen bir eğitim öğretim kurumu olarak nitelikli bir eğitim kadrosuna sahiptir.

Fen Edebiyat Fakültemiz çağdaş ve bilimsel ilkeler kapsamında evrensel düzeyde yeni fikirler üretebilen, kendisine ve topluma katkıda bulunmayı amaç edinmiş bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için her bir öğrencimizin en üst bilgi ve donanıma sahip olması gerekliliği gerçeğinden yola çıkarak, edinilen bilgi ve tecrübelerin tüm paydaşlara aktarılabilme becerilerinin geliştirilmesini de esas almaktayız.

Fakültemizde disiplinler arası çalışmaları desteklemek üzere, not ortalaması yüksek olan lisans öğrencilerine, iki ana dalda eğitim görmelerini sağlayan çift ana dal ve yan dal programları sunulmaktadır. Mezuniyet sonrasında lisansüstü eğitimlerine devam etmek isteyenler için ilgili bölümlerin Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri kapsamında açılmış yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Lisans öğrencilerimizin lisansüstü eğitim yapmaları teşvik edilmekte ve kendilerine yol gösterici gerekli bilgilendirmeler zamanında yapılmaktadır. Pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerimiz Milli Eğitim ve özel sektörde öğretmenlik yapabildikleri gibi, uygulamalı bölümlerden mezun olan öğrencilerimiz kamu ve özel sektörde iş bulma imkanına sahiptirler.

Sevgi, saygı, hoşgörü ikliminde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren fakültemizde, bilimsel ve teknolojik kalkınma hedeflerimize hep birlikte ulaşabilmek dileğiyle…

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.