Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

  • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
  • Tanıtım


15.01.1993 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı ve Fransız Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalları bulunmaktadır. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü; İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda çalışmalarını sürdüren üç doktor öğretim üyesi, bir araştırma görevlisi doktor ve üç araştırma görevlisi;  Alman Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda çalışmalarını sürdüren bir doktor öğretim üyesi ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nün amacı, dile ve edebiyata ilgi duyan, okumayı ve araştırmayı seven öğrencilerimize disiplinler arası yaklaşımı amaç edinmiş çağdaş ve kaliteli bir eğitim anlayışı ile yabancı dil becerileri ve özgür ve eleştirel düşünceyi ön plana çıkartan entelektüel bakış açısı kazandırmaktır.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nün ileri görüşü (vizyon); özgür ve eleştirel düşünebilen, sorumluluk duygusu gelişmiş, mesleki ve sosyal etik bilincine sahip, etkili iletişim kurabilen, yaratıcı, özgüven sahibi, toplumsal duyarlılığı gelişmiş, ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyerek disiplinler arası çalışmalar yürütebilen ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler yetiştirmektir.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü mezunlarımız; devlet okullarında ya da özel okullarda [eğitim sertifikası (formasyon) aldıklarında] yabancı dil öğretmeni ve aynı zamanda devlet ve vakıf üniversitelerinde araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olarak görev yapabilirler. Mezunlarımız çevirmenlik, yazarlık ya da editörlük gibi mesleklerin yanı sıra, turizm sektörü, bakanlıkların dış ilişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili bölümleri, bankalar, devlet ve özel medya kuruluşları gibi dil, kültür ve edebiyat bilgisi gerektiren sektörlerde de çalışabilirler.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.