Coğrafya Bölümü

  • Coğrafya Bölümü
  • Tanıtım

Coğrafya multidisipliner bir bilim olarak insan ile doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde insanın doğaya, doğanın insana etkisini araştırıp; nedensellik, dağılış ve karşılıklı ilgi ilkeleriyle bilimsel gerçekleri araştırmayı, açıklamayı, sorunları tespit edip çözüm projeleri oluşturmayı amaç edinir.   

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümümüzün temelleri 1993 yılında atılmıştır. 2016 yılında öğrenci alımına başlayan bölümümüz dört anabilim dalı ve bu anabilim dallarında görevli 1 profesör, 2 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi ile faaliyettedir. Araştırma görevlileri ilgili üniversitelerde lisansüstü eğitim için görevlendirilerek eğitimlerine devam etmektedirler. Ayrıca üniversitemizin diğer bölümlerinde görevli çok sayıda öğretim elemanı uzmanlık alanları gereği bölümümüze destek vermektedirler.

Coğrafya bölümümüz, Beşeri ve İktisadi Coğrafya, Bölgesel Coğrafya, Fiziki Coğrafya ve Türkiye Coğrafyası anabilim dallarından oluşmaktadır.

Bölümümüzün Misyonu

Bölümümüz coğrafya biliminin bilgi havuzundan faydalanarak insan-çevre etkileşimini, bu etkileşimdeki sürdürülebilirlik dengesini ve bunun sonucu olarak oluşan kültürel çevre ile çeşitli sorunları analiz edebilen, çözümler planlayabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu bağlamda; coğrafyanın temelini oluşturan bilgi birikimine sahip, doğal ve beşeri çevreyle insan etkileşimini iyi bilen, bu bilgileri çağın gerektirdiği teknoloji ile işleyip yöneten, mekân kullanımını planlayabilen, bütünü görebilme becerisini kazanmış, çözüm odaklı düşünebilen, ülkemizde ve dünyanın her yerinde istihdama katkı sağlayabilecek nitelikte, ülkesini seven ve insanlığa faydalı mezunların yetiştirilmesi bölümümüzün misyonunu oluşturmaktadır.

Bölümümüzün Vizyonu

Bölümümüzün vizyonu gelecek on yıllarda coğrafya bölümü olarak hem yetiştirdiği öğrenci kalitesi hem de akademik anlamda ürettikleri ile öncelikle Türkiye’de sonrasında ise Dünyada hatırı sayılır bir coğrafya bölümü olabilmektir.   

Bu vizyonla geleceğin coğrafyacılarını yetiştirmek ve açılacak lisansüstü eğitimle onların yaşam boyu öğrenme ve eğitimlerine destek vermek üzere eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.