Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

  • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
  • Tanıtım

Bölümümüz, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1993 yılında Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü adı ile kurulmuştur. 2010 yılında Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü açıldı.

Misyon-vizyon,

  Bölümün misyonu, laik ve demokratik bir eğitim ortamında, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, ülke sorunlarına duyarlı, bilimsel ve eleştirel yaklaşımlarla düşünen, ulusal değerleri özümsemiş, evrensel değerlere açık zihniyete sahip, Fars Dili ve Edebiyatına vâkıf bilgili öğrenciler yetiştirmektir.

        Ayrıca alanında uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmek ulusal düzeyde yükseköğretimin hedeflerine uygun lider, yaratıcı, kendine güvenen, ülkesine ve ülkenin anayasal değerlerine bağlı çağdaş yüksek öğrenim mezunları vermek de programımızın misyonu içindedir.

Hedef/target

    Bölümümüzün eğitim ve öğretimdeki amacı, lisans ve lisansüstü düzeyde bilimsel düşünceye ve araştırma yeteneğine sahip eleman yetiştirmek, Farsçayı ve bu dilin edebiyatını öğretmektir. Ayrıca Fars kültürünün klasik ve modern devreleri ile ilgili araştırmalar yapmak, bu dillerdeki kaynaklarda yer alan insanlık ve Türk tarihi ve kültürüne ait bilgileri derleyip inceleyerek yayınlamakla bilime katkı sağlamaktır.

Buna ek olarak, öncelikle bulunduğu şehrin insanlarına bilimsel metod ve tekniklerle kültürel olarak hizmet sağlamak; kütüphanelerdeki Farsça ve Osmanlıca eserleri günümüz insanına cevap verecek şekilde tercüme etmek ve yeniden düzenlemek ve bünyesinde bulunduğu Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin çağdaş normlarda bilimsel gelişimine ve uluslararası düzeyde saygınlığına katkıda bulunmak bölümün amaçları arasındadır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.