Kimya Bölümü

  • Kimya Bölümü
  • Tanıtım

Kimya Bölümü 1993 yılında kimya eğitimi vermek üzere Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölümümüzde halen Analitik Kimya, Organik Kimya, Anorganik Kimya, Fizikokimya ve Biyokimya olmak üzere 5 anabilimdalı bulunmaktadır. Kimya Bölümü eğitim öğretim faaliyetlerini 11 profesör, 4 doçent, 1 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi ile sürdürülmektedir.

Bölümümüz bünyesinde öğrenci laboratuarlarının yanısıra 11 Araştırma laboratuarları bulunmaktadır.

Misyon

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nün misyonu;

Eğitim

i. Gerekli bilgi, deneyim ve alt yapısı ile donatılmış Kimya Bölümü’nün eğitim-öğretim olanakları

ve kadrosu ile, 21. yüzyılın sürekli değişen ve teknoloji merkezli dünyasına katkıda bulunabilen,

yarışabilen, iyi eğitilmiş ve yüksek kaliteli bireyler yetiştirmek

ii. Kimya alanında geniş bir bilgiye sahip ve bu bilgi birikimini günlük hayatta uygulayabilen, kritik

düşünebilen ve problem çözebilen kimyacılar yetiştirmek

iii. Lisans öğrencilerinin eğitim, öğretim ve entelektüel gelişimi için katkıda bulunmak ve

danışmanlık yapmak

iv. Yüksek Lisans ve Doktora programları ile profesyonel ve uzmanlaşmış mezunlar ve

akademisyenler yetiştirmek

Araştırma

i. Uluslararası seviyede, bilim ve etik ilkeleri ışığında bilimsel araştırma yapmak

ii. Lisans ve lisansüstü öğrencilerini araştırmaya yönlendirmek

iii. Kimya ve diğer alanlar arasında eğitim ve araştırma fırsatlarını öğrencilere sağlayarak

disiplinler arası düşünmenin değerini öğretmek

iv. Kimya alanında ulusal ve uluslararası deneyimler yoluyla öğrencileri cesaretlendirmek

Hizmet

i. Bilimsel bilginin keşfi ve gelişimi yoluyla bölgenin ve ülkemizin ekonomik, entelektüel, kültürel,

endüstriyel ve teknolojik gelişimi için hizmette bulunmak

ii. Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin tanınması ve dünya üniversiteleri ile yarışabilir düzeye gelebilmesi için

hizmette bulunmak

Vizyon

Öğrencilerimizi gerçek dünya deneyimleri ve iş hayatına tam olarak hazırlayabilmek için vizyonumuz

Bilimsel Vizyon

i. Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere

kimyanın beş temel disiplininde

ii. Kimya ile bağlantılı Biyoloji, Fizik ve Matematik olmak üzere diğer temel bilim dallarında

iii. Kimyanın ilave alanlarında

becerikli ve işinin ehli olmuş lisans ve lisansüstü mezunlar yetiştirebilmek

Akademik Vizyon

i. Akademik açıdan çok yönlü

ii. Yaşamları ve çevrelerindeki dünya için gerekli donanıma sahip

lisans ve lisansüstü mezunlar yetiştirebilmek

Entellektüel ve Kültürel Vizyon

i. Entellektüel ve kritik düşünme yeteneklerini daima geliştiren

ii. Bilimsel literatürü okuyup anlama yeteneğine sahip

iii. Yayın yazma yeteneğine sahip

iv. Sunum yapabilen

v. Bireyler veya gruplar ile iletişim kurma yeteneğine sahip

lisans ve lisansüstü mezunlar yetiştirebilmek

Teknolojik Vizyon

i. Teknolojiye açık ve teknolojiyi kullanabilen lisans ve lisansüstü mezunlar yetiştirebilmek

Sosyal Vizyon

i. Topluma ve çevreye saygılı

ii. Topluma bilgili, üretken ve başarılı

iii. Aktivitelerinin ekonomik getirisi hakkında bilinçli

bireyler yetiştirebilmek

Kişisel Vizyon

i. Bireysel gelişimleri için sürekli bir şekilde çabalayan

ii. Kendinden emin

iii. Bilgilerini ifade edebilme yeteneğine sahip bireyler yetiştirebilmek

Değerler

Çağdaş ve demokrat, mesleğinde yeterli, etik değerlere bağlı, çalışkan ve kaliteli kimyagerler ve bilim insanları yetiştirmektir.

Adres: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Taşlıçiftlik Kampüsü, 60250 Tokat, Türkiye.

Tel: 0356-2521616/3051  

Fax:0356-2521585

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.