Sanat Tarihi Bölümü

  • Sanat Tarihi Bölümü
  • Tanıtım

Sanat Tarihi Bölümü 2003 yılında kurulmuş olup, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında faaliyetine başlamıştır. Bünyesinde “Türk İslam Sanatları” ve “Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat” olmak üzere iki anabilim dalı bulunan bölümde normal öğretim ve ikinci öğretim öğrencilerimize lisans eğitimi verilmektedir. Sanat Tarihi Bölümü eğitim-öğretim faaliyetleri  1 Doçent Doktor, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisiyle sürdürülmektedir.

 

MİSYON

Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde, mümkün olan en fazla sayıda insanın üniversite eğitimi almasının sağlanması ulusal hedeflerimiz arasındadır. Bu bağlamda Sosyal Bilimler içerisinde önemli bir yere sahip olan Sanat Tarihi eğitiminin de daha yaygın hale getirilmesinin gereği açıktır. Yaşadığımız coğrafyanın birçok uygarlığa tanıklık ettiği ve onlardan çok sayıda somut izler taşıdığı göz önüne alındığında bu gereklilik kendisini daha açık biçimde hissettirmektedir.

Bu genel tablo yanında daha özelde; Kelkit Vadisi veya Yeşilırmak Havzası olarak da isimlendirilen Tokat, Amasya, Samsun, Çorum ve Gümüşhane illerinin bulunduğu bölge, taşınır-taşınmaz somut kültürel miras bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Söz konusu bölgede önemli bir yer tutan üniversitemizde bu bölümün açılmış olması doğru bir tercihtir.  

Bölüm olarak amacımız;

*Tokat başta olmak üzere havzadaki son derece zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkabilmek ve bu mirası tanıtabilmek için bilimsel araştırmalar yapmak ve yayımlamak.

*Üniversiteler ve araştırma merkezlerinde sosyal bilimler alanında yapılacak araştırma faaliyetleri için deneyimli, bağımsız çalışabilecek ve bilimsel açıdan yeterli uzmanların yetiştirilmesini sağlamak.

*Yüksek Öğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde yetiştirilecek öğrenciler ile gerek fakülte, gerekse üniversite bazında diğer öğrenciler ile olumlu iletişimler kurularak akademik katılımın ve kalitenin artırılmasını sağlamak.

* Üniversitemiz araştırma fonunun yanı sıra ulusal ve uluslararası proje destekleme kurumlarından proje desteği alınmasını kolaylaştırmak.

*Kültürel mirasımızın tespiti ve tescili yanında koruma bilincinin toplumda yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktır.  

Mezun olan öğrencilerimiz yüksek lisans ve doktora programlarını bitirerek akademik kariyer yapabilir; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, KUDEP bünyesinde Sanat Tarihçi unvanıyla çalışabilir; arşivlerde, restorasyon yapan özel şirketlerde, özel müzelerde görev alabilir ve kazılara katılabilirler.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.