Tarih Bölümü

  • Tarih Bölümü
  • Tanıtım
Genel Tanıtım
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tokat’ta 1992 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne gerek Tokat ve yöresinde, gerekse Ülke genelinde birçok kültürel etkinliklerde önemli roller almış ve bu türden faaliyetlere küçümsenmeyecek katkılar sağlamıştır. Eskiçağ Tarihi’nden Modern Türkiye ve Dünya Tarihi’ne kadar Tarihin her dönemiyle ilgili verilmiş olan eserlerin ve olayların tanınıp bilinmesi, zengin kültürel mirasımızın geçmişten geleceğe aktarılması ve bu değerlerin öğrencilerimize sunulması temel önceliklerimizdendir.

Tarih Bölümü, halen 4 profesör, 2 doçent, 10 Dr.Öğr.Üyesi ve 5 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 21 öğretim elemanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölümümüzün lisans, yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Bölümümüzde yürütülmekte olan yüksek lisans ve doktora programlarında bilim dallarına göre nitelikli akademisyenler yetiştirilmektedir.  


Misyon

Tarih Bölümünün amacı öğrencileri kendi alanlarında Türkiye’nin diğer üniversitelerinden mezun olan arkadaşlarıyla  yarışabilecek şekilde yetiştirmektir. Bu amaçla Eskiçağ Tarihi’nden Modern Türkiye ve Dünya Tarihi’ne kadar tarihin bütün alanlarıyla ilgili konularda öğrencilerimize bilgi verilmektedir. Ayrıca öğrendikleri Eski Türkçe (Osmanlıca) sayesinde başta arşivler olmak üzere birçok devlet kurumu ve kuruluşunda çalışmaları yönünde imkan elde etmektedirler.


Vizyon

Tarih Bölümünün genel vizyonu, mezunlarının bütün alanlardaki bilgilerini hayata geçirmelerini sağlamak, ülkenin tarih ve kültür alanında eğitimine en yüksek düzeyde katkı sunmalarını temin etmektir. Öğrenciler bu bilgilerini dünyada ve Türkiye'de tarihi konuların öğretilmesinde ve tartışılmasında kullanabilirler. Öğrenciler yüksek lisans programlarında istedikleri çalışma alanını seçme olanağına sahiptirler. Mezunlarımız Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarında, Devlet Arşivlerinde ve çeşitli eğitim kurumlarında iş bulabilirler.

 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.