Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

  • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
  • Tanıtım

Bölümümüz 1993 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Türk Dili ve Edebiyatı olarak bölümümüzde, normal öğretim ve ikinci öğretim olmak üzere dört yıllık lisans programı uygulanmaktadır. Bu programlar disiplinler arası çalışmalarda görev alabilecek genç bilim insanlarının, ülkemize kazandırılmasına uygun bir anlayışla sürdürülmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı alanında yakın tarihimizde ortaya konulan yazılı ve sözlü verileri de araştırıp inceleme fırsatı bulan öğrenciler, okuryazarlıktan öte aydın, gerçek manada düşünme yetisini kazanmış bir birey olurlar. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, başta dil ve edebiyat olmak üzere, Türkiye ve Türk dünyasının maddî ve manevî kültür varlıklarını inceleyecek araştırmacı ve bilim insanı yetiştirmeyi amaçlar. Mezunlarımız, alanlarıyla ilgili veya alan dışında, lisans diplomasını yeterli gören tüm serbest veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında çok geniş bir yelpazede çalışma imkânına sahiptirler. Türkiye’nin hemen her üniversitesinde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde, araştırma görevlisi olarak bilimsel çalışma hayatlarını sürdürebilirler. Üniversitemizde verilen pedagojik formasyon derslerinden sonra Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, tüm resmî ve özel okullarda veya dershanelerde branş öğretmenliği yapabilmektedirler.

 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.