Azami Öğrenim Sürelerini Dolduran Öğrenciler İçin Ek Sınav ve Ek Süre Hakkı Duyurusu

Azami Öğrenim Sürelerini Dolduran Öğrenciler İçin Ek Sınav ve Ek Süre Hakkı Duyurusu

  •  15 Eylül 2021 Çarşamba
  •  346 Görüntüleme
  •  Yazdır

Azami Öğrenim Sürelerini Dolduran Öğrenciler İçin Ek Sınav ve Ek Süre Hakkı Duyurusu

Azami öğrenim sürelerini dolduran son sınıf öğrencilerinin ek sınav haklarını kullanmak için dilekçelerini 16 Eylül 2021/Perşembe günü mesai bitimine kadar danışmanlarına vermeleri gerekmektedir

Ek sınav hakkından, azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler yararlanabilecektir.

6569 Sayılı Kanun gereği/Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 34- gereği, azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere, başarısız oldukları tüm dersler için iki ek sınav hakkı verilir. (Yönetmeliğin ilgili maddeleri aşağıda belirtilmiştir.)

 

Ek sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Ek Sınav Tarihleri: 20-24 Eylül 2021 

2. Ek Sınav Tarihleri: 27 Eylül-1 Ekim 2021 

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİ

Eğitim-öğretim süresi ve ek sınavlar

MADDE 34 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-24/4/2017-30047)

(1) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız; başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

(2) Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları hâlde mezuniyet için öngörülen Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltebilmeleri için diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılında hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(3) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler ders kredi esasına göre tespit edilen öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.