Laboratuarlarımız ve Analiz Ücretleri

Bağlantılar

Laboratuarlarımız ve Analiz Ücretleri

 •  15 Aralık 2017 Cuma
 •  2579 Görüntüleme
 •  Yazdır

   

                                                                                    T.C.

                      TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

                                            “FAKÜLTE YÖNETİM KURULU" KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ

OTURUM NO

KARAR NO

17.04.2019

16

01-04

 

                                                 KİMYA BÖLÜMÜ ANALİZ ÜCRETLERİ

 HİZMET NO

UYGULANAN TEST/ANALİZ ADI

TEST/ANALİZ FİYATI

1

 

GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS) ANALİZİ

 

GC-MS Kalitatif

80 TL/numune

2

GC-MS Kantitatif

140 TL/numune

3

Steroid Analizi

130 TL/numune

4

Pestisit Analizleri

200 TL/numune

5

Yağ Asidi Bileşenleri

130 TL/numune

6

OMEGA-3 ve OMEGA-6 Yağ Asitlerinin Analizi

130 TL/numune

7

Numune Hazırlama  (Numune Başına)

60 TL/numune

8

Kütüphane Tarama  (Örnek Başına)

30 TL/numune

9

Uçucu Yağ Analizi

120 TL/görüntü

10

Spektrum İnceleme(Örnek Başına)

50 TL/görüntü

11

YÜKSEK PERFORMANS SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC)

Kafein Tayini

80 TL/numune

12

Vitamin E (α-TOKOFEROL) Tayini

100 TL/numune

13

Vitamin A (ß-KAROTEN)

100 TL/numune

14

Vitamin C

100 TL/numune

15

Absisik Asit

140 TL/numune

16

α  ve ß-ODAP

200 TL/numune

17

Resveratrol

120 TL/numune

18

Siyadin-3-Glikozit

140 TL/numune  

19

HPLC İçin Ekstraksiyon Hazırlama

60 TL/numune

20

ANTİOKSİDAN AKTİVİTE ANALİZLERİ

Antioksidan Analizleri İçin Ekstraksiyon Ve Numune Hazırlama

80 TL/numune

21

Total Antioksidan Aktivite Analizi

200 TL/numune

22

Serbest Radikal Giderme Aktivite Analizi

120 TL/numune

23

Superoksit Anyon Radiakali Giderme Aktivite Analizi

120 TL/numune

24

Katyon Radikali Giderme Aktivite Analizi

120 TL/numune

25

Metal Şelatlama Aktivite Analizi

120 TL/numune

26

İndirgeme Gücü Aktivite Analizi

120 TL/numune

27

Hidrojen Peroksit Giderme Aktivite Analizi

120 TL/numune  

28

Toplam Fenolik Bileşik Tayini

120 TL/numune

29

Toplam Flavonoit Tayini

120 TL/numune

30

Antioksidan Analiz Yorumlama

(Numune Başına Her Bir Test İçin)

80 TL/numune

31

VİSKOZİTE (BROOKFİELD)

 Viskozite Tayini (Yüzey Gerilimi)

100 TL/numune

32

DSC ISIL ANALİZİ

-70 –400°C oda sıcaklığı arası

150 TL/numune

33

KALORİMETRE BOMBASI

Kalori Değeri Ölçümü

100 TL/numune

34

PARÇACIK BOYUTU ANALİZİ

10 nm-200 um

100 TL/numune

35

GEL GEÇİRGENLİK KROMATOGRAFİSİ

1000.000 g/mol bağıl değer (refraktif indeks detektörü ile) 400.000 g/mol e kadar (ışık saçılma detektörü ile)

200 TL/numune

36

KOPOLİMER KOMPOZİSYON ANALİZİ

UV dedektörü ile (en az bir polimerin THF veya DMF çözücülerinde UV tepkisi olması)

150 TL/numune

37

REFRAKTİF İNDEKS ÖLÇÜMÜ

% 0-93 Brix

100 TL/numune

38

TG-DTA/DSC ANALİZİ

TG Tekniği İle (Oda Sıcaklığından İtibaren)

150 TL/numune

39

DTA Tekniği İle

150 TL/numune

40

ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ (AAS) ANALİZLERİ

Alevli (Element Başına)

50 TL/numune

41

Grafit Fırın (Element Başına)

80 TL/numune

42

Mikrodalga İle Numune Çözme

(Numune Başına)

60 TL/numune


2021 Yılı Fiyat Listesi

 

Standart Fiyat

GOÜ Akademik Personeli ve Öğrencisi

UNİ-DOKAP

(% 60)

Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları

(% 80)

HİZMETLER

İNDÜKTİF OLARAK EŞLEŞMİŞ PLAZMA ÇİFTLERİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-OES) ANALİZLERİ

ICP- OES (10 elemente kadar)

150 TL

90 TL

120 TL

ICP- OES (10-20 element arası)

210 TL

126 TL

168 TL

ICP- OES (20-30 element arası)

280 TL

168 TL

224 TL

Ön hazırlık+ ICP- OES (10 elemente kadar)

200 TL

120 TL

160 TL

Ön hazırlık+ ICP- OES (10-20 elemente kadar)

250 TL

150 TL

200 TL

Ön hazırlık+ ICP- OES (20-30 elemente kadar)

300 TL

180 TL

240 TL

ICP-OES Hidrür Sistem (Her bir element için)

150 TL

90 TL

120 TL

Mikrodalga Fırın İle Yakma

80 TL

48 TL  

64 TLAçıklamalar:


 1. Bütün analiz sonuçları, cihazların çıktıları şeklinde (sayısal görüntü, grafik, veri, tablo vb) ve analiz sorumlusunun imzası ile gönderilecektir. Sonuçlarla ilgili “yazılı rapor” talep edildiğinde, analiz fiyatlarına ilave olarak 300 TL istenecektir.  
 2. Analiz/Test fiyatlarına KDV dahil değildir.  
 3. Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülen ulusal veya uluslararası kurumlarca desteklenen projeler kapsamındaki analizlere %40 indirim uygulanacaktır.  
 4. Diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının projeleri kapsamındaki analizlere %30 indirim uygulanacaktır.  
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek taleplere %20 indirim uygulanacaktır.
 6. Analiz için başvuru öncesi, 0356 252 15 22 no’lu telefon ile istenilen analiz ve analizi yapılacak örnek hakkında (numune türü, numune adedi, yapılacak işlem vb.) bilgi verilmesi, daha iyi hizmet verilebilmesi açısından yararlı olacaktır. Başvuruda bulunanlara en kısa sürede bilgi verilecektir.

 


 

                                                                                     T.C.

                       TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

                                             “FAKÜLTE YÖNETİM KURULU" KARARLARI

   TOPLANTI TARİHİ

OTURUM NO

KARAR NO

17.04.2019

16

01-04

 

                                                             FİZİK BÖLÜMÜ ANALİZ ÜCRETLERİ

HİZMET NO

UYGULANAN TEST/ANALİZ ADI

TEST/ANALİZ FİYATI

43

 

OPTİK MİKROSKOP ANALİZİ

Numune Hazırlama

(Kalıplama-Parlatma)

120 TL/numune

44

Numune İnceleme

(Numune Başına En Fazla 15 Dakika)

40 TL/numune

45

Sayısal Görüntü Alma

5 TL/görüntü

46

STATİK MİKROSERTLİK ANALİZLERİ (VİCKERS UÇ İLE)

Numune Hazırlama

(Kalıplama-Parlatma)

120 TL/numune

47

Statik Mikrosertlik

(Tek Bir Yük Ve 5 İz Ortalaması Üzerinden)

55 TL/numune

48

Statik Mikrosertlik

(5 Farklı Yük Ve Her Bir Yük İçin 5 İz Ortalaması)

 

160 TL/numune

49

İzin Optik Mikroskopla Sayısal Görüntüsü

5 TL/görüntü

50

NANOSERTLİK

(BERKOVİCH UÇ İLE)

Numune Hazırlama

(Kalıplama-Parlatma)

 

120 TL/numune

 

51

Nanosertlik Ve Elastiklik Sabiti Hesabı

(Tek Bir Yük Çevrimi Ve Beş Farklı Ölçümün Ortalaması)

180 TL/numune

 

52

Nanosertlik Ve Elastiklik Sabitinin Yükle Değişimi (Numune Yüzeyindeki Farklı Noktalardan Tek Bir Yük Çevrimi İle Veya Tek Bir  İz Üzerindeki Basamaklı Yüklerle)

380 TL/numune

(En fazla beş farklı yük ve her bir yük için 3 farklı ölçüm)

 

53

Nanosertlik Ve Elastiklik Sabitinin Yükle Değişimi (Tek Bir İz Üzerindeki Çevrimsel Yüklerle)

380 TL/numune

(En fazla beş farklı yük ve her bir yük için üç farklı ölçüm)

 

54

İstenilen Derinlikteki Nanosertlik

250 TL/numune

 

55

İzin AFM İle Sayısal Görüntüsü

Uç getirilirse  

200 TL/görüntü

Uç getirilmezse 300 TL/görüntü

 

56

TRİBOLOJİ

Ball/Pin-on Disk

150 TL/numune

57

Ball/Pin-on Flat

150 TL/numune

58

Mikro-Scratch Test

150 TL/numune

59

AFM ANALİZİ

Yüzey Topografisi

 

Tip getirilirse  

200 TL/ görüntü

Tip getirilmezse 300 TL/ görüntü

60

Faz Analizi

61

ISIL İŞLEMLER

1000 °C’ye kadar

100 TL/numune

62

1500 °C’ye kadar

150 TL/numune

63

ISIL ANALİZLER

DSC Analizi Yüksek Sıcaklıklar

(20 - 700 °C Arası)

 

160 TL/numune

 

64

Düşük Sıcaklıklar

(-150 – oda sıcaklığı arası)

240 TL/numune

 

65

TG- DSC Analizi (Oda Sıcaklığından İtibaren)

160 TL/numune

66

TG - DTA  Analizi (Oda Sıcaklığından İtibaren)

160 TL/numune

67

ELEKTRİKSEL ANALİZLER

Akım – Voltaj (I-V) Karakterizasyonu

50 TL/numune

68

Kapasitans – Voltaj – Frekans

(C-V-f)  Karakterizasyonu

50 TL/numune

69

Konduktans – Voltaj – Frekans

(G-V- f)   Karakterizasyonu

50 TL/numune

70

AC İletkenlik  

50 TL/numune

71

DC İletkenlik  

50 TL/numune

 

Açıklamalar:

 


 1. Bütün analiz sonuçları, cihazların çıktıları şeklinde (sayısal görüntü, grafik, veri, tablo vb) ve analiz sorumlusunun imzası ile gönderilecektir. Sonuçlarla ilgili “yazılı rapor” talep edildiğinde, analiz fiyatlarına ilave olarak 300 TL istenecektir.  
 2. Analiz/Test fiyatlarına KDV dahil değildir.  
 3. Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülen ulusal veya uluslararası kurumlarca desteklenen projeler kapsamındaki analizlere %40 indirim uygulanacaktır.  
 4. Diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının projeleri kapsamındaki analizlere %30 indirim uygulanacaktır.  
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek taleplere %20 indirim uygulanacaktır.
 6. Analiz için başvuru öncesi, e-posta (fefanaliz@gop.edu.tr) ya da telefon (0356 252 15 22) ile istenilen analiz ve analizi yapılacak örnek hakkında (numune türü, numune adedi, yapılacak işlem vb.) bilgi verilmesi, daha iyi hizmet verilebilmesi açısından yararlı olacaktır. Başvuruda bulunanlara en kısa sürede bilgi verilecektir.

 

 

                                                                                       T.C.

                       TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ

                                            “FAKÜLTE YÖNETİM KURULU" KARARLARI

   TOPLANTI TARİHİ

OTURUM NO

KARAR NO

17.04.2019

16

01-04

 

                                MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ ANALİZ ÜCRETLERİ

HİZMET NO

UYGULANAN TEST

AÇIKLAMA

 

TEST/ANALİZ FİYATI

(TOGÜ)

 

Diğer üniversiteler

Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşları

72

RNA/DNA İzolasyonu

Her türlü hayvansal dokudan, serum ve plazma örneklerinden izolasyon

(en az 10 örnek, örneklerin kalitesinden araştırmacı sorumludur)

80 TL/numune

120 TL/numune

160 TL/numune

73

RNA/DNA Saflık ve Miktar Tayini

Spektrofotometrik ölçüm

10 TL/numune

15 TL/numune

20 TL/numune

74

cDNA Sentezi

 

Kalitatif RNA/DNA izolasyonu dahil değildir (en az 10 örnek, kit kullanıcıya aittir)

60 TL/numune

90 TL/numune

120 TL/numune

75

Real-Time PCR (Capillary / Roche)

Kit ve primerler kullanıcıya aittir.

60 TL/örnek

90 TL/örnek

120 TL/örnek

76

R Programlama İle Data Analizi, Data Görselleştirme

Fiyatlandırma, datanın boyutuna ve istenilen analize göre değişmektedir. Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

-

-

-

77

Spektrofotometre Plate Okuma

Spektrofotometrede 96-well plate okuma, küvet okuma

10 TL/okuma

15 TL/okuma

20 TL/okuma

78

Hücre Açma, Çoğaltma, Dondurma ve Saklama   (protokol ve malzemeler araştırmaya ait olacaktır)

Standart hücre kültürü teknikleri uygulanacaktır. Kullanıcının istekleri doğrultusunda değişiklikler yapılabilir.

1000 TL

1500 TL

2000 TL

79

Diğer Hücre Kültürü Uygulamaları

Uygulamalar lab personeli tarafından yapılacak ve gerekli malzemeler kullanıcı tarafından sağlanacaktır.

200 TL/saat

300 TL/saat

400 TL/saat

80

Sitotoksik Aktivite Analizleri

(sarf ve hücreler dahil)

 

Her türlü örnek (bitkisel ve hayvansal ekstraktlar veya kimyasallar), örnek başı 3 konsantrasyon, 3 kanser hücresiyle 3 (triplike) olarak MTT tekniğiyle test edilmektedir.  Hücre sayısı ücreti arttırabilir. Örneğin hazırlandığı çözücü veya tampon bildirilmelidir. Sonuçların istatistik analizi fiyata dahil değildir (en az 4 örnek)

2000 TL/örnek

3000 TL/örnek

4000 TL/örnek

81

Inverted Mikroskop           (1 saatlik kullanım)

LEICA marka

50 TL/saat

75 TL/saat

100 TL/saat

82

Laminar Kabin    (1 saatlik kullanım)

Malzemeler kullanıcıya aittir.

50 TL/saat

75 TL/saat

100 TL/saat

83

CO2 Destekli İnkübatör            (1 haftalık kullanım)

Steril koşullar dikkate alınarak sadece hücre kültüründe ekilen hücreler yerleştirilebilir.

100 TL

150 TL

200 TL

84

Kodlama Yapmayan RNA Moleküllerinin (miRNA, lncRNA vb.) Analizleri

Gen ifade analizleri ve veritabanları destekli olarak ontoloji analizleri yapılacaktır.

150 TL

170 TL

200 TL

85

Otoklav Kullanımı

Sıvı ya da katı maddeler için sterilizasyon yapılabilmektedir.

50 TL/kullanım

75 TL/kullanım

100 TL/kullanım

86

Sonikatör Kullanımı

Silent Crusher / Heidolph marka

50 TL/saat

75 TL/kullanım

100 TL/kullanım

87

pH Metre Kullanımı

Kalibratör ve asit-baz solüsyonları lab tarafından sağlanacaktır.

20 TL/örnek

30 TL/örnek

40 TL/örnek

88

SDS-PAGE Uygulaması

Jel kullanıcı tarafından sağlanacaktır. Elektroforez ekipmanı ve bufferlar, lab tarafından sağlanacaktır.

80 TL/run

120 TL/run

160 TL/run

89

Bradford Testi

Protein konsantrasyonun belirlenmesi. Bradford boyası lab tarafından sağlanacaktır. Fiyata spektrofotometrik ölçüm ve hesaplama dahildir.

50 TL/örnek

75 TL/örnek

100 TL/örnek

90

Primer Tasarlanması (Primer Çifti)

İsteğe ve amaca göre standart PCR ve diğer PCR çeşitlerine uygun olarak dizayn edilecektir.

80 TL

100 TL

120 TL

91

Sanger Dizileme Sonuçlarının Analizi

Ham verilerin işlenmesi, kontiglerin oluşturulması ve konsensus dizinin saptanması gerçekleştirilecektir.

50 TL

80 TL

100 TL

92

Yeni Nesil Dizileme Verisi Analizleri

De novo assembly, referansa göre haritalama, RNASeq verisinden gen ifade düzeylerinin belirlenmesi (RPKM, TPM) ve gen ifade düzeylerinin karşılaştırılması ve yeni nesil dizileme verisinden amaca yönelik olarak analizler Linux ve Windows tabanlı programlarla yapılacaktır.

Fiyatlandırma, datanın boyutuna ve istenilen analize göre değişmektedir. Daha detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

 

 

93

Filogenetik Ağaç Analizi Ve Yorumlanması

Çalışılan gruba ve amaca uygun olarak çizilen filogenetik ağaç (MrBayes, BEAST, RxML vb.) analizi ve yorumlaması yapılacaktır.

150 TL

170 TL

200 TL

94

rRNA, tRNA Gibi Moleküllerin Tahmini Sekonder Yapılarının Çizimi

Tüm tRNA molekülleri ve 16S, 12S, 18S, 28S gibi önem arz eden rRNA moleküllerinin sekonder yapılarının çizimi, domain farklılaşmasının saptanması yapılacaktır.

200 TL

220 TL

250 TL

95

Proteinlerin Biyoinformatik Karakterizasyonu

Proteinin izoelektirk noktası, hidropati indeksi, amino asit karakterizasyonu, sinyal peptidi varlığı vb. durumlarının saptanması ile protein özellikleri saptanacaktır.

70 TL

100 TL

120 TL

 

 

Açıklamalar:

 

 1. Bütün analiz sonuçları, cihazların çıktıları şeklinde (sayısal görüntü, grafik, veri, tablo vb) ve analiz sorumlusunun imzası ile gönderilecektir. Sonuçlarla ilgili “yazılı rapor” talep edildiğinde, analiz fiyatlarına ilave olarak 300 TL istenecektir.  
 2. Analiz/Test fiyatlarına KDV dahil değildir.  
 3. Analiz için başvuru öncesi, 0356 252 15 22 no’lu telefon ile istenilen analiz ve analizi yapılacak örnek hakkında (numune türü, numune adedi, yapılacak işlem vb.) bilgi verilmesi, daha iyi hizmet verilebilmesi açısından yararlı olacaktır. Başvuruda bulunanlara en kısa sürede bilgi verilecektir.

 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.