Aday Öğrenci

Bağlantılar

Aday Öğrenci

  •  15 Aralık 2017 Cuma
  •  2266 Görüntüleme
  •  Yazdır

Sevgili Öğrenciler,

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine hoş geldiniz.

 

1992 yılında kurulan Fakültemiz 1993-1994 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültemizde Biyoloji, Coğrafya, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Fizik, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri olmak üzere toplam 12 bölüm bulunmaktadır.

 

Fakültemiz bünyesinde halen Biyoloji, Coğrafya, Fizik, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Sanat Tarihi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Sanat Tarihi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinde normal öğretime ilave olarak ikinci öğretim programı da yürütülmektedir. Doğu Dilleri ve Edebiyatı ve Sosyoloji bölümlerimizde ise lisans öğretimi için gerekli akademik altyapının tamamlanmasına yönelik çalışmalarımız sürdürülmektedir.

 

Fakültemizde 31 profesör, 17 doçent, 39 doktor öğretim üyesi, 10 öğretim görevlisi ve 34 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 131 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

 

Fen-Edebiyat Fakültesi çok yönlü ve disiplinler arası bütünleşmeyi hedefleyen bir eğitim-öğretim kurumu olup, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ürettikleri projelerle dereceye giren ve bilime sağladıkları katkılarla ön plana çıkmış bilim insanlarının yer aldığı son derece donanımlı bir eğitim kadrosuna sahiptir. Dolayısıyla, fakültemizde eğitim-öğretim faaliyetleri dışında, aynı zamanda modern bilim ve teknolojik gelişmelere paralel olacak şekilde projeler yürütülmekte, günümüz problemlerine çözüm üretecek nitelikli araştırmalar yapılmaktadır.

 

Fakültemizde Fen ve Sosyal Bilimleri eğitimi bir arada yapılmakta, dolayısıyla beşeri ve tabii bilimlerin karşılıklı etkileşimine imkan tanınmaktadır.  Bu yolla, Fakültemiz hem bilimsel ve teknolojik alanlarda ilerlemeyi sürdürürken, hem de sosyal, tarihi ve kültürel değerlerin araştırılıp öğrenilmesinde de önemli katkılar sağlamakta, ufukları geniş, dar kalıpların dışına çıkan ve çağdaş düşünceler ortaya koyabilen akademisyen ve öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri bilimsel ve sosyal bir zemin oluşturmaktadır. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ndeki en eski fakültelerinden birisi olarak Fen-Edebiyat Fakültesi, gerek idari yapısı, gerekse seçkin akademik kadrosu ile planlanan hedefler doğrultusunda eğitim-öğretim alanında önemli hizmetler gerçekleştirmekte, geleceğe doğru daha kaliteli, güvenli ve emin adımlarla ilerlemektedir.

 

Sizleri de bu yenilikçi yapının bir parçası olmaya, güçlü akademik kadromuzla mükemmellik hedefimize birlikte ilerlemeye davet ediyoruz.

 

FAKÜLTEMİZDE EĞİTİM-ÖĞRETİM

 

Bölümlerimizde eğitim dili Türkçe olup, sadece Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı programında zorunlu İngilizce hazırlık sınıfından sonra yabancı dilde eğitim yapılmaktadır.  Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü kazanan öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak 1 yıl süreyle İngilizce hazırlık okuyabilmektedir. Hazırlık sınıfı öğrencilerine İngilizce eğitimi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından verilmektedir.

 

Fakültemizde eğitim-öğretim süresi 4 yıldır. Lisans programlarımızdan mezun olabilmek için 240 AKTS'lik zorunlu ve seçmeli ders yükünün başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

 

Öğrencilerimiz istedikleri takdirde öğrenimleri süresince "çift anadal" ve "yandal" eğitimi yapabilmektedir. Ayrıca Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarından yararlanabilirler.

 

FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİ SAYILARI

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Fakültemizde 2246’sı normal öğretim, 1014'ü ikinci öğretimde olmak üzere toplam 3260 öğrenci eğitim görmektedir.

 


Fakültemizde ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik anabilim dallarında, Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak da Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dallarında lisansüstü eğitim (yüksek lisans ve doktora) verilmektedir.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.