COVID-19 Kapsamında Alınacak Tedbirler

Duyurular

COVID-19 Kapsamında Alınacak Tedbirler

  •  17 Mart 2020 Salı
  •  700 Görüntüleme
  •  Yazdır

COVID-19 pandemisi dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında eğitime 16.03.2020 tarihinden itibaren üç hafta ara verilmiş olup, akademik ve idari personel hakkında Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13/03/2020 ve 16/03/2020 tarihli toplantılarında aşağıda belirtilen hususlara ilişkin kararlar alınmıştır.

1. Biriminizde görev yapan akademik ve idari personelden Dekan, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde bulunanlar,

2. Hamileler ve yasal süt izni kullananlar,

3. Engelli çalışanlar dilekçe ile başvurmaları halinde 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılacaklardır.

4. Yurtdışında bulunan akademik ve idari personelin, yurda dönüş tarihlerinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürede idari izinli sayılmaları ve ilgililer hakkında Rektörlüğe bilgi verilmesi gerekmektedir.

5- Birim üst yöneticileri de dahil olmak üzere Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruba girenler (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları , kronik solunum yolu hastalıkları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) dilekçeleri ekinde hastalıkları ile ilgili belgeleriyle birimlerine başvurmaları halinde Rektörlük bünyesinde kurulan ilgili komisyonca değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmadıklarına karar verilecektir.

6. Üniversitemiz Tıp Fakültesi/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde sağlık hizmeti sunumunda görev yapan tüm personelin yasal mazeretleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç yıllık izinleri durdurulmuştur.

7. Üniversitemiz Tıp Fakültesi/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde sağlık hizmeti sunumunda görev yapan personel hariç okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin taleplerinin karşılanlamasını, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasını; ayrıca izin talebinde bulunan diğer akademik ve idari personel için de yasal mevzuat çerçevesinde işlem yapılacaktır.

8. Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlarda dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesini, zorunlu ve ivedi durumlarda talebin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulacağından Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, Tokat / Türkiye Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.